Toen Nel en ik nog schreven over letters, koos ik bij de letter B het woord BEZIELEN.

Ziel aan iets geven, kan dat aan alles en kan iedereen dat? Er zijn mensen die anderen zo kunnen bezielen dat ze boven zichzelf kunnen uitstijgen. Ze krijgen ‘vleugels’, of ze krijgen ‘de geest’.

Natuurvolkeren zoals de Aborigines, beschouwen de natuur om hen heen bezield met de geesten van hun voorouders. Ik heb het een keer ervaren in een bos in Frankrijk toen wij bij een hele oude eik stonden. Het was doodstil en ik voelde dat dit een bijzonder, heilige plek was. Het bezielde kun je alleen voelen, niet weten of beredeneren.

Kunst kan mij soms ook bezielen. Het raakt iets in me en daar wil ik dan iets mee doen, er uiting aan geven door er bijvoorbeeld over te schrijven of iets ervan te fotograferen.

Maar soms ervaar ik ook in een steen meer dan de vorm en de materie en is het of de kracht van de berg via de steen tot mij komt.

bezield                                        ziel
stijg je                                        van voorouders
boven jezelf uit                           herkennen in natuur
je krijgt vleugels en                    om je heen is
vliegt                                          houvast