spreek niet te snel van wij

want iedere ik spreekt

een andere hartentaal

en loopt zijn eigen pad

m’