Gisteren kreeg ik het gedicht ‘Opnieuw beginnen’ van Greet Brokenhof-van der Waa. Daaruit koos ik de zin: ‘Leven is lef om opnieuw te beginnen.’

‘Leven is lef om opnieuw te beginnen’. Deze zin spreekt mij aan omdat het voor mij betekent dat hoe oud je ook bent, je nog met iets nieuws kunt beginnen. Dat vind ik een fijne gedachte. Ik ben nu 70 maar heb nog zoveel ideeën die ik wil uitvoeren en ik wil ook nog steeds nieuwe dingen leren. Het is juist dit dat je het gevoel geeft dat je leeft. Je benut je mogelijkheden maar blijft niet bij het oude hangen. Nee, de uitdaging van het onbekende nieuwe geeft een levensimpuls. Het laat je bloed even sneller stromen, brengt een bruis in je hoofd en hart.

En opnieuw mogen beginnen betekent ook dat je fouten mag maken want er komt weer een nieuw moment dat je het opnieuw mag proberen. En is daar lef voor nodig? Soms wel.