de eenzame

de eenzame is alleen
blikken van mededogen
worden weerkaatst

door zijn gesloten luiken
stil zit hij zonder te voelen
dat hij gevoelloos is geworden

slechts de eigen geur
is een herkenbaar
teken van leven

opgesloten in zichzelf
valt hij in de tijd uiteen

m’

Dit gedicht schreef ik onlangs naar aanleiding van een opdracht van onze dichtgroep.