Liefde en creativiteit,
daar kan nooit genoeg van zijn.
Ze zijn de bron van ons menszijn.
Zelfs haat en de drang tot vernietiging
kunnen het op den duur niet winnen
van liefde en creativiteit.