ALTIJD

Als ik over dat woord nadenk komt iets naar boven van buiten de tijd. Altijd is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Zou er iets altijd zijn? Niet de aarde, die is niet van altijd. Wij mensen zeker niet en de flora en fauna ook niet. Aan leven komt een eind, hoe lang dat leven ook mag duren. Eeuwenlang, dat is in de tijd, dat is een tijdsbepaling met een begin en eind al is dat niet altijd te overzien wanneer dat begin en eind is.

‘Ik zal altijd van je blijven houden’, ‘ je kunt altijd een beroep op me doen’, al deze woordjes ‘altijd’ vertellen iets wat niet waar is want ‘altijd’ is gewoon te lang voor een mensenleven.

Ook het heelal is niet voor altijd. Dat verandert ook, al is dat een zeer tijdrovende bezigheid die onze levensduur te boven gaat. Misschien is het enige fenomeen dat van altijd is het beeld van een god die de wereld heeft helpen ontstaan en er nog zal zijn als het met die wereld allang is afgelopen. Maar of dit zo is, daar hebben we geen bewijs van. Maar zolang er mensen op aarde zijn zullen er onder die mensen gelovigen in een god zijn die van altijd is. Best een geruststellend idee eigenlijk dat er iets is dat van altijd is. Het geeft iets van stabiliteit te midden van al die veranderingen.