HET LEGE PAD VERWELKOMT JE

Heerlijk, een pad helemaal alleen voor mij. Wel sporen van dieren maar geen afdrukken van mensenvoeten. Hoe zou dat zijn als je echt als eerste mens een pad zou betreden in een nog onbekend gebied. Angstig, nieuwsgierig, hoopvol, alert?

Maar zou ik dat kunnen? Nee, daar heb ik de moed niet voor. Teveel angstige bedenkingen zouden mij weerhouden. Ik durf hier niet eens alleen de duinen in.

Maar er is een andere weg die nog door geen ander is betreden. Dat is je eigen levenspad. Ook daar heb je soms moed nodig om door te gaan, wil je soms liever omkeren naar het veilige bekende. Maar het is je levenslot: je moet je weg uitlopen.

Voor sommige mensen is het pad te zwaar, te vol angsten en onzekerheden. Dan kan het voor hen een verlichting zijn te weten dat zij een keuze hebben: de weg eerder afbreken, niet doorgaan tot het aller bitterste einde, een stuk te zwaar om te gaan.

Maar daar moeten zij een hoge prijs voor betalen: hun leven.