Gisteravond, languit op de bank, weer eens zitten bladeren in een heel dik haiku-boek dat ‘ Boven de wolken’ heet en geschreven is door Bart Mescotten, een bekende naam in de haiku-wereld.

Er staan veel gedichten van hemzelf in met commentaar erbij, maar ook van andere dichters. Een haiku is kort, heeft eenvoudige taal en dat maakt dat je er soms in sneltreinvaart overheen leest. En dat is juist niet de bedoeling. Dat wist vadertje Cats al. Hij heeft eens over zijn boeken geschreven:

‘ Herkaut, eer dat ghy swelght, slockt niet, gelijk een vraet;
Maar denckt meer, als ghy leest; en leest meer alser staet.’

Met andere woorden: lees traag, niet te veel ineens, zoek naar wat er achter staat. Later zei Martinus Nijhoff: ‘ Lees maar, er staat niet wat er staat’.

Een haiku van Carla Pols uit de bundel:

Ik leg de tuin aan
en dan legt de tuin mij uit
wat een wonder is.

Zo, dat was het voor vandaag. Nu mijn bed in want de fysio heeft met haar acupunctuurnaalden mij flink te pakken gehad. Even bijkomen.