DE NUTTELOZE BOOM

Een wijze leraar liep met zijn leerlingen door het bos toen een van hen de rust binnen de groep en het kwinkeleren van de vogels verstoorde en zei:” Kijk me daar die lelijke boom nou staan. Hij is krom en zit vol knikken. Zijn takken zijn knoestig en groeien alle kanten op. Deze boom is werkelijk nergens voor te gebruiken. Hij is volslagen nutteloos.”

De wijze hield even de pas in, bleef staan en zei tegen zijn leerlingen:”wij willen altijd allemaal nuttig zijn. Ik zeg tegen jullie: Wees nutteloos als deze boom!”

De leerlingen zwegen en keken elkaar vol onbegrip aan. De leraar voegde eraan toe: “Ben je een sterke boom, dan maken ze brandhout van je. Ben je een mooie, kaarsrechte boom, dan eindig je als meubelstuk op de markt. Begrijp toch hoe geweldig het is om nutteloos te zijn. Als niemand je wil, kun je rustig groeien. Je kunt tot op hoge leeftijd leven volgens je ware aard en je innerlijk wezen, en je vrij ontplooien.
Ze kunnen je niet te gelde maken, je niet verkopen. Er valt niets te bereiken, niets te bezitten, niets te zijn. Maar niemand begrijpt hoe nuttig het kan wezen om nutteloos te zijn. Daarom zeg ik tegen jullie: wees zo nutteloos als deze boom!”

Uit: ‘Geluk is een vlinder’, Sandy Taykyu Kuhn Shima