het licht

het licht vreest
het donker
zwarte doeken
voor raam en gelaat
het licht wil licht
zien en voelen
glans, openheid en liefde
heel veel liefde

marisca