Hierbij een leuk recept voor een gezellige avond rond de tafel.

KNURF

gooi in een zwarte pot
een handvol blauwe gel
een afgekloven kippenbot
een kopje snottebel
en ter verhoging van de pret
levertjes geregen tot een sliert
en ingesmeerd met puppyvet
de eempjes hebben feest gevierd

marisca