Ik begin met een afbeelding die bij de vorige letter hoort, namelijk bij de aanplakker.

Verder in mijn oude boek ‘ 12 Opstellen over Haarlem e.o. In de Franse tijd (1780-1813) kwam ik bij de letter B. Deze lijst is een stuk langer dan die van de A dus die ga ik niet helemaal overtypen. Ik pak er wat uit. Zo zie ik dat de grootste groep werkers onder ‘ boomster’ staan: 184 werkers. Wat een boomster is heb ik nog niet kunnen achterhalen. Wel dat je het tot op late leeftijd kunt doen want er zijn maar drie beroepen waar mensen boven de 76 jaar nog werkten : 1 bij boer en knecht, 1 bij de breijsters, maar 3 bij de boomster.

De enige die ook ruim boven de 100 personen zit is de groep van de bakkers: 130.

ik kijk even naar vrouwenberoepen en zie als eerste de baakster. Haarlem had in 1796 4 baaksters: 1 tussen de 36/45 jaar oud en 3 tussen de 56/65 jaar. Met hun ervaring zullen de kinderen wel niet te heet gebakerd zijn (hoop ik).

Haarlem had toen 1 besteedster en die was tussen de 56 en 65 jaar oud. Wat deed een besteedster? Zij had een soort uitzendbureau waar zij dienstbodes verhuurde. Maar ook minnemoers. Dat waren vrouwen die de kinderen van anderen de borst gaven, tegen betaling. De besteedsters stonden niet altijd goed bekend. Zij verhuurden ook wel eens voor andere zaken hun dienstbodes.

Er staat ook als beroep ‘ bon logis’ en ik denk dat we dat tegenwoordig bed and breakfast zouden noemen. Daar ben ik ook nog niet veel wijzer van geworden. Maar er was er 1 en die was tussen de 56 en 65 jaar oud.

Het laatste vrouwenberoep bij deze letter is die van breijster. Het zijn er 9, verdeeld over alle leeftijden. Wat maakten zij met hun breidkunst: kousen, handschoenen, sokken, slaapmutsen, mutsjes, armkleederen, moffen, dassen, borstrokken, hemdrokken, onderbroeken, hoofddeksels, omslagdoeken, kousebanden en draagbanden.

Een beschrijver van dit beroep eindigt met “ derzelver beoefenaren hunnen tijd geenszins nutteloos besteden.”

Wel, ik vind dat ik dat ook niet heb gedaan vanmiddag. Ik was heel veel van plan maar heb lekker op mijn kamer zitten lezen en computeren en met Ton naar ‘ escape to the country’ gekeken. Morgen word ik wel weer buiten actief.