Gisteren heb ik een heel bijzonder oud boek gekocht:’ 12 Opstellen over Haarlem e.o. in de Franse tijd – (1780-1813). Daar staan bijvoorbeeld alle beroepen in die in 1796 in Haarlem werden uitgeoefend. Ik zal die onder de letter A laten zien:

Aanplakker (1)
Aardappelkoopman (3)
Aardwerkman (9)
Adiedant van de jagers (1)
Advocaat (1)
Afbreeker (2)
Apotecar (18)
Apotecarsknecht (14)
Appelkruier (2)
Architect (1)
Assenmaker (3)
Aswerker (2)
Azijnmaker + k. (7)

En daar staan dan ook de gemiddelde leeftijden achter. Ik vind dit boeiend om te lezen. Wat hielden sommige beroepen in? Kun je bestaan van alleen appels te kruien? Ik heb even opgezocht wat de taak van een ‘ aanplakker’ nu was.

Een aanplakker verzorgde bekendmakingen van openbare brieven, afkondigingen, ambtelijke besluiten en dergelijke door middel van aanplakking op openbare plaatsen. Een aanplakker werd ook wel reizende bode genoemd.

Ik herinner me dat bij ons raadhuis ook altijd twee kastjes buiten hingen waar allerlei mededelingen en bekendmakingen werden opgehangen. Geen idee of dat er nog is. Ga ik een naar kijken. Je snapt, er zal meer volgen over oude beroepen want dit is zo leuk ( althans, dat vind ik).