Ik keek net naar een Engelse serie en zag daar dat de dames met hoed binnen zitten en de mannen met hoed en pet die afnamen als ze binnen kwamen en die alleen buiten droegen. Dat was vroeger zo en of het nog ergens wordt gedaan weet ik niet. Maar hoe ontstaat zoiets? Die traditie gaat terug tot de Middeleeuwen. Als ridders in die tijd bij bijvoorbeeld hun koning binnen kwamen, dan deden zij uit respect hun helm af. Met dit gebaar wilden zij laten zien dat zij niets kwaads in de zin hadden en dat zij zich daar veilig voelden. Ook in de kerk deden zij dat omdat zij dat een heilige en veilige plek vonden.
Dat ridderlijke gebaar verspreidde zich langzaam naar de andere lagen van de bevolking. En ook daar getuigde het van respect voor de bewoners van het huis of voor de kerk. Ik weet nog uit mijn jeugd dat als wij naar de kerk gingen mijn vader zijn hoed afnam voor het naar binnen gaan, net als alle andere mannen. Mijn moeder hield haar hoed op, net als de andere vrouwen. Waarom dat is, dat is niet bekend. Ook niet waarom de etiquette voorschreef dat een vrouw ’s avonds nooit een hoed droeg binnenshuis, in een restaurant of andere gelegenheid.

Beide foto’s heb ik van internet.