Tijdens het opruimen kwam ik natuurlijk weer iets tegen waarvan ik dacht: dat is leuk voor Fluweelbloem. Het was een stuk over Heemstede dat ik ooit heb gemaakt en daarin heb ik iets geschreven over de naam van ons dorp. Want zo noemen wij het altijd: ik ga naar het dorp; dat is bij ons in het dorp, enz.

De naam Heemstede is samengesteld uit heem en stede.het woord ‘ heem’ of ‘ heim’ wordt vaak met een ander woord verbonden. ‘Uitheems’ heimwee’.

Heim betekent: huis, woning. Heimwee is een ziekte die ontstaat uit verlangen naar huis. Heim betekent ook: tuin, omheining, beschutting; ofwel: geheim, verborgen. Heim is de wortel van het oude werkwoord heimen, dat verbergen, bedekken, verschuilen betekent. Heim kan ook ‘ wijk’ betekenen. Sassenheim: wijk van de Saksen.

Stede is de wortel van het oude werkwoord steeden. Dat betekent: grondvesten, vaststellen, bevestigen. Stede betekent ook: stad, plaats.

Heemstede zou dus kunnen betekenen: plaats van het huis; omheinde plaats; geheime plaats; verborgen plaats; bevestigd huis.

Maar mogelijk zijn er nog meer/andere betekenissen. Dit zijn degene die ik heb opgediept.