Soms is het leuk iets te weten over een product dat je zonder verder erover na te denken gebruikt. Zo dacht ik dat Roosvicee echt iets was uit de jaren zeventig, maar het werd al in de jaren vijftig bedacht. De naam is een afkorting van ‘ rozenbottel vitamine C’. Het is voor mij echt een merknaam die bij de jeugd van mijn kinderen hoort.

Dat is anders met de Bic-pen. Die hoort weer bij mijn jeugd ( in de jaren 50 ontwikkeld). De naam is een afgeleide van de achternaam van de  man die een al bestaande pen verbeterde en die zijn achternaam wilde geven. Maar daar zag hij vanaf omdat Bich teveel klonk als het Engelse ‘ bitch’. En zo werd het Bic.

Ik weet nog dat het eindelijk een pen was die niet lekte en heerlijk schreef. En nog steeds trouwens, al schrijf ik ook weer graag met een vulpen. En als het geschrevene de moeite waard is, dan typ ik het over en sla ik het op in de computer. Een woord waar ik in mijn jeugd nog nooit van had gehoord en in de jeugd van onze kinderen mondjesmaat. En kijk nu, ieder huis heeft er (minstens) een en we kunnen niet meer zonder. Ja, inderdaad, de tijden veranderen en wij veranderen mee.