Als je je geheugen wil testen;
probeer je eens te herinneren
waar je je precies een jaar geleden
zorgen over maakte.

Rotarian