Ik tekende een herfstblad op een uitgescheurd stuk tekst en zocht binnen de omlijning naar enkele woorden die mij troffen.
Dat waren: oude regels- randfiguren- ruimte- contrast.
Met deze woorden ging ik schrijven.

vastgeklonken
oude regels
die stammen uit
alle tijden
zetten randfiguren
buiten de gemeenschap

zij worden geduld
aan de buitenrand
daar krijgen zij
hun beperkte ruimte
vaak onzichtbaar
veelal vermeden

het contrast
tussen binnen
en buiten
is groot
door vastgeroeste
innerlijke
oude regels

m’

Heel mooi sluit hier op aan de uitzending van vanmorgen van De Verwondering waarin de woorden van Abraham werden gezegd: ‘Ik ken u niet. Wees welkom’.