Ik ga verder met enkele regels uit het gedicht’ Zo is liefhebben’ van Kris Gelaude.

Regel 4 en 5:

ruimte scheppen
in tijd en eeuwigheid

Dat gebeurde bij de schepping in het onmetelijke, eeuwige heelal. Daarin is uitsterven, uitdoven en nieuw ontstaan een constante.
Zo is het ook in een mensenleven. Vriendschappen ontstaan en doven soms uit. Nieuw leven wordt geboren en krijgt de ruimte zich te ontwikkelen, meestal.
De omgeving moet die ruimte bieden, het nieuwe leven de tijd voor ontwikkeling geven. En al leven wij gelukkig niet eeuwig, wij zijn wel een schakel in een ketting van eeuwigheid.