het wad


als het laagwater teenhoog is
ontvouwt zich een netwerk van geulen
als een dooraderd bloedvatenstelsel

wandelen over de vrijgevallen zeebodem
is de zuigkracht van het slib bevechten
moeizaam de voortgang

kronkelsporen van kruipende slakken
en verse modderslangetjes van de zeepier
worden zichtbaar in ebbetijd

duizenden pieren doorploegen de zeebodem
leggen de grond om, opeens een modderfonteintje
van de spuiter onder het zand is niets te zien

marisca