Ik schreef al over het ontdekken van boekselen. Hier mijn laatste creatie en ik weet nu al dat het verslavend is. Klik op de foto en je ziet welke woorden ik heb uitgekozen en waar ik over ben gaan schrijven. Ik heb wel een kleine beetje gesmokkeld maar dat mag omdat het mijn eigen werk is.

hoe een landschap ontstaat

het komt door de getijdenstromen
die vollopen en weer leeg
eeuw in eeuw uit
een gaande stroom
die bodemzand transporteert
jonge zeeklei neerligt
in een nog niet bestaand land
het opstapelt tot het droogvalt

in later achterliggend landschap
ontkiemt nieuw leven
dat met eeuwig geduld transformeert
tot zware bossen

waarnaast trekkers gaan boeren
in kleine nederzettingen
en vissen in meren en kreken

in het wild levende dieren
worden prooi, vijand
mens boven dier
onderwerping van de natuur
en in 1870 het sluitschot
voor de laatste wolf
tot er in de 21e eeuw
weer een wolf het land binnenwandelt

marisca