Toen ik een tekening op de computer had bewerkt dacht ik: stel dat Mondriaan in een heel vrolijke bui zou zijn geweest, zou zijn werk er dan zo uitgezien hebben?