Net als velen over de hele wereld ben ik geschrokken van de beelden van Washington. Wat een kloof is er ontstaat in Amerika tussen de mensen en het fanatisme en het wantrouwen van vele van de Trumpaanhangers, ik werd er bang van. Nu vind ik al heel lang fanatieke mensen de engste mensen, op welk gebied dan ook. Zij hebben totaal geen oog van de ander, voor een andere mening en zijn van binnen verhard en vinden al hun acties gerechtvaardigd. Arme Biden, wat een erfenis. Ik heb de kloof tussen de mensen zo verbeeld: