Er zijn mensen die zich door niets of niemand van hun plannen willen laten afbrengen: zij willen niet gedwarsboomd worden. Ik zat wat over dat woord na te denken en zag een boom over een weg hangen, aan beide kanten ondersteund,  zodat je niet verder kon rijden.

Blijkt daar ook de oorsprong van het woord te liggen. Tegenwoordig gebruiken wij het woord bijna alleen figuurlijk, hoewel, soms op bospaden in natuurgebieden wordt het pad nog afgesloten door een overdwarshangende boom die aan beide kanten op ijzeren liggers steunt en vaak is vastgelegd met een ketting.

Vroeger gebruikte men een spar als dwarsboom en ook waterwegen werden zo afgezet. Want als de stadspoorten sloten wilde men nog wel eens via het water de stad binnenkomen.

Hildebrand schrijft in de Camera Obscura:’ Aan voor boomsluiten thuis te zijn was geen denken’.

Dus hoewel wij het woord tegenwoordig bijna altijd figuurlijk gebruiken wordt het ook soms nog letterlijk gebruikt nu we omgevallen bomen in het bos laten liggen die het pad kunnen blokkeren en komen we ze soms op landelijke fietspaden in een natuurgebied nog tegen, opgehangen door de beheerders.