Tot nu toe doen de kinderen en wij alleen nog aan deurbezoek of raamvisite een zogenaamd raamdez-vous. Al zijn we nog geen dor hout en zullen we dat in hun ogen nooit worden, ze zijn voorzichtig met ons. Een druppeloverdracht is zo gebeurd. Deden wij in het begin nog aan de ellebooggroet, nu wordt die elleboog alleen nog gebruikt om in te hoesten of te niezen, de nieuwe hoesthygiëne raakt al aardig ingeburgerd. Hoewel ik kan hoesten als een verkouden zeehond, heb ik geen hoestschaamte als ik op straat hoest. Nu ik af en toe weer in een winkel kom zie ik overal kuchschotten bij de kassa. Zouden die blijven als de corona voorbij is? Zou de corona echt voorbij kunnen zijn? Ik ben bang van niet.