Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Confucius (551 v. Chr- 479 v. Chr. Chinees wijsgeer)

Zie hier hoe onderwijs en opvoeding zouden moeten zijn.