Voor en na  het labyrintlopen gaan we altijd schrijven en uit een groot stuk tekst zoeken we dan een aantal zinnen die we gebruiken in een rondeel. Maandag maakte ik dit rondeel. Als je aandachtig leest zie je dat er herhalingen in zitten, de zinnen gaan als het ware rond, vandaar rondeel.

het labyrint als levensboom
ik loop mijn eigen pad
genietend van het nu
het labyrint als levensboom
de weidsheid voelen aan de buitenkant
de bescherming voelen aan de binnenkant
ik loop mijn eigen pad
het labyrint als levensboom

m’