Waarom zou groente groente heten terwijl niet alle groente groen is? Het is eigenlijk al een oud woord dat vroeger ook anders gebruikt werd. Toen zei men bijvoorbeeld: ‘de groente van het gras is prachtig dit voorjaar’. In de 17e eeuw noemde men al het gewas, ook de bomen en struiken, groente. Als men een boswandeling ging maken zei men tegen elkaar:’ we betreden nu de groente’.
Later werd het woord niet meer zo gebruikt en werd het alleen voor eetbare groene plantendelen gebruikt. Het woord werd dus verengd. Maar daarna werd het weer verruimd omdat toen ook rode bietjes, oranje wortelen enzovoort tot ‘de groente’ werden gerekend.
En nu kijken wij vanaf vier hoog niet de de groente maar in het verse lentegroen. en van groente geniet Ton niet, maar van dit groen volop.