Morgen bij de dichtkring is het thema’ muziek’. Drie jaar geleden hadden we dat ook (blijft boeiend) en toen schreef ik dit gedicht:

fado

zij zingt
haar heimwee uit

de fluisterende lokstem
van een nabij verleden
dat steekt als een vuurdoorn

de hartenklop van verlangen
die bonkt als rollende stenen
in brekend water

die buldert
als een winterstorm
over een verlaten strand

rillend, trillend
als een verregende vogel
zingt zij haar heimwee uit