Enige tijd geleden schreef ik naar aanleiding van deze tekst:

‘Ik ben zo klein’, zei de mol.
‘Ja’, zei de jongen, ‘ maar je maakt een groot verschil.’

Deze tekst staat in het prachtige boek:


Ik schreef:
Het kleine kan groot zijn en het grote klein. Het zit hem niet in de grootte maar in de inhoud, de betekenis. Een klein veertje, zacht en wit kan ontroeren en een enorme grote veer wordt bekeken en mogelijk zonder veel gevoel weer weggegooid. Maar, het is belangrijk dit niet voetstoots bij alles aan te nemen want in het grote kan ook iets moois schuilen al moet je er misschien naar zoeken. En in iets kleins kan ook iets vernietigend schuilen, denk maar aan het coronavirus. Zo klein, onzichtbaar voor het blote oog maar met mogelijk zeer pijnlijke gevolgen. Dus eigenlijk staat niets vast maar moeten we iedere keer alles op zijn eigen waarde schatten. Dat is niet altjd makkelijk want we laten ons zo vaak beïnvloeden door de meningen van anderen die we gehoord of gelezen hebben. Maar door eerlijk te zijn en alles op zijn eigen waarde te schatten kunnen wij het kleine groot maken, ervan genieten, de waarde ervan zien zonder het grote uit te sluiten. Het is ook belangrijk om degenen die denken dat ze te klein, te onbeduidend zijn te sterken in hun zelfvertrouwen, hun kracht en talenten te ontdekken en helpen die te ontwikkelen. Dat is het mooie van het onderwijs, als het goed gegeven wordt. Kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfdenkende en ruimdenkende mensen. Precies wat bij de opvoeding thuis ook zou moeten.